Privredna društva čiji je osnivač Glavni grad

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: 020/ 408-700
Faks: 020/ 408-708
E-mail: agencijapg@t-com.me
Web site: www.agencijapg.me

Izvršni direktor: Srđan Raičević dipl. pravnik

Članovi odbora:

 • Ervin Adrović, predsjednik
 • Ivona Međedović, član
 • Filip Makrid, član
 • Nada Mugoša, član
 • Dušanka Ćupić, član

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: 020/ 623-337
Faks: 020/ 622-113
E-mail: aspg@t-com.me
Web site: aspg.me

Izvršni direktor : Vladimir Tomović

Predsjednik upravnog odbora: Momčilo Vujović

Članovi odbora:

    Marko Bulatović
    Marjan Kavarić
    Irma Nišić
    Darko Dragović

Adresa: Ul. 19. decembra bb, južna tribina Gradskog stadiona
Telefon: 020/ 665 515
Faks: 020/ 665-515
E-mail: info@parkingservispg.me
Web site: www.parkingservispg.me

Direktor: Nusret Canović

Predsjednik upravnog odbora: Prenkić Dragan

Članovi odbora:

    Pušica Žarko
    Vuksanović Draško
    Bošnjak Mensur
    Jovović Nikola – (predstavnik zaposlenih)

Adresa: Bulevar Stanka Dragojevića br. 40
Telefon: 078 103 840
Faks: 078 103 842
E-mail: putevi@t-com.me
Web site: www.putevi.me

Izvršni direktor: Radenko Bulatović

Predsjednik Odbora direktora: Dragan Smolović

Članovi odbora:

    Nataša Novaković
    Boris Mugoša
    Milisav Jurišić
    Raško Mašković, iz reda zapošljenih

Adresa: Ul. Oktobarske revolucije br. 124
Telefon: 020/ 625-424, 069 370 100
Faks: 020/ 625-424
E-mail: pijacepg@t-com.me
Web site: www.pijacepg.me

Direktor: Ranko Jovanović

Predsjednica upravnog odbora: Kristina Mićković

Članovi odbora:

    Danka Perić
    Vuk Sekulić
    Jovana Nikolić
    Bisera Mustafić

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: 020/ 440-300
Faks: 020/ 440-114

E-mail: info@vikpg.me

Web site: www.vikpg.co.me

Izvršni direktor : Filip Makrid

Predsjednik upravnog odbora: Prof. Dr Petar Živković

Članovi Odbora:

    Živković Olivera
    Milačić Dragica
    Drešević Tahir
    Đekić Zoran

Adresa: Ul. Zetskih vladara br.4
Telefon:  020/ 625-415, 020/ 624-349
Faks: 020/ 625-921
E-mail: jpc.pg.kabinetdirektora@gmail.com

Web site: www.cistoca.me

Izvršni direktor: Andrija Čađenović

Predsjednica upravnog odbora: Stanislava Martinović

Članovi Odbora su :

    Miodrag Kostić
    Đuro Šaban
    Isen Gaši
    Veselin Mijović

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb

Izvršni direktor: Mladen Rašović

Telefon/Fax: +382 20 621-544

E-mail: kudoo@t-com.me

Prijava kvara rada javne rasvjete i svjetlosne signalizacije

Telefon: +382 20 623-927 / E-mail: rasvjetapg@gmail.com

Službenik za javne nabavke

Telefon: +382 20 620-532 / E-mail: jnku@t-com.me

Web site: http://www.komunalneusluge.me/

Izvršni direktor: Mladen Rašović

Predsjednik upravnog odbora: Vuković Željko

Članovi Odbora:

    Lazović Grujica
    Popović Snežana
    Karadžić Velimir
    Stojović Srdjan

Adresa: Ul. Crnogorskih serdara br.79
Telefon: 020/ 634-022
Faks: 020/ 634-202
E-mail: pogrebneusluge@t-com.me
Web site: http://www.pogrebneuslugepg.me

Izvršni direktor Društva je: Srđan Miljanić, spec.prim.računarstva

Članovi Odbora direktora su :

    Snežana Adžić
    Vesna Damjanović
    Rahman Ajdarpašić
    Arsenije Burić
    Ikonija Razić, iz reda zaposlenih

Adresa: Sitnica bb. Donja Gorica
Telefon: 020/ 891-615,
Faks: 020/ 891-613
E-mail: zelenilo@t-com.me
Web site: www.zelenilodoo.me

VD direktorke: Daca Popović

Predsjednik upravnog odbora: Tihomir Radinović

Članovi odbora:

 • Edin Lekić
 • Nemanja Đurović
 • Svetlana Vlahović

Adresa: Ul. 19 decembra br.12
Telefon: 020/ 664-291
Faks: 020/ 664-294
E-mail: office@pgsport.me
Web site: www.pgsport.me

Direktor: mr Vojislav Marković

Predsjednik upravnog odbora: Vesko Lekić

Članovi odbora:

 • Jovanka Đurišić Jangelovski
 • Velibor Šaban
 • Alen Mandić
 • Boris Vuković

Adresa:  Španskih boraca bb
Telefon/Fax: +382 20 625-046,
E-mail:  info@deponija.me

WEB: www.deponija.me

Direktor: Arsenije Boljević

Predsjednica upravnog odbora: Milanka Otović

Članovi odbora:

    Lazar Martinović
    Anton Koljčević
    Nikolina Mirotić
    Jovan Đurišić

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar